Practical info

WellConnection is located in Norway, with high-quality production facilities and machinery.

LICENCES & CERTIFICATIONS

WellConnection has a comprehensive range of threading licences and certifications for tubulars and OCTG in welding and NDT to enable us to carry out any operations like retreading and hard banding which our clients might require.

Read More

HSE & Quality

Safety is paramount in all our activities at WellConnection and we have developed a HSEQ Management System certified in accordance with ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.

Read More

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 01.juli 2022 er at norske selskaper skal jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

WellConnection publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven på våre nettsider.

Har du spørsmål om WellConnections arbeid med menneskerettigheter og åpenhetsloven?

Ta kontakt med: apenhetsloven@wellconnection.no