Kvalitetskontrollør /QC

Arbeidssted:

Storemyra 279, 5954 Mongstad

Søknadsfrist:

Snarest

Ansettelsesform:

Fast
Er du vår nye Kvalitetskontrollør/QC? WellConnection avd. Mongstad søker etter en erfaren kvalitetskontrollør. Er du en lagspiller som trives med en hektisk hverdag og ønsker å bidra til et positivt arbeidsmiljø? Da kan du være den kvalitetskontrolløren vi er på jakt etter! I WellConnection er vi opptatt av kvalitet og søker en med gjennomføringsevne som sikrer effektivitet og kvalitet. Evnen til å se forbedringsmuligheter og være løsningsorientert er viktig for å ha suksess i rollen. Med vår variert produksjon vil det bli en varierende hverdag og muligheter for utvikling og kompetanseheving.

Arbeidsoppgaver

 • Holde Machine Shop Supervisor oppdatert på status i forhold til ansvarsområdet, spesielt ved uforutsette hendelser. Vesentlige hendelser som berører Kvalitet, prosjekters eller bedriftens økonomi skal rapporteres umiddelbart.
 • Ansvarlig for at bedriftens prosedyrer og retningslinjer som gjelder kvalitet blir etterlevd i sin avdeling.
 • Følge opp at operatørene utfører kvalitetskontroll av ferdigvare iht. bedriftens prosedyrer, kundens prosedyrer og lisenshavers krav.
 • Ansvarlig for å følge opp og oppdatere evt endringer i lisenskrav.
 • Vedlikeholde internt system for tegninger og prosedyrer for de ulike lisensene.
 • Teknisk ansvarlig for lisenskrav ovenfor bedriftens operatører. Bistå og aktivt hjelpe produksjonen ved tekniske spørsmål angående våre produkter når det kommer til lisenskrav
 • Bistå som teknisk ansvarlig ved lisens- og kunderevisjoner vedrørende sitt fagfelt.
 • Ansvarlig for kalibrering av bedriftens måleverktøy.
 • Følge opp operasjonelle KPI’er
 • Være pådriver for effektivitetsforbedringer
 • Være pådriver for å oppnå og forbedre mål, plan og gjennomføring per maskin
 • Belyse/fremvise utvikling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som CNC operatør / maskinarbeider eller erfaring som kvalitetskontrollør.
 • God tegningsforståelse.
 • Bred erfaring med måleverktøy
 • Beherske norsk og engelsk muntlig & skriftlig.
 • Kjennskap til tegneprogrammer/Programmering av CNC maskiner vil være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig, ryddig og strukturert.
 • Lagspiller.
 • God arbeidsmoral.
 • Positiv, engasjert og med godt humør.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende dager.
 • Godt arbeidsmiljø, i moderne produksjonslokale.
 • Mulighet for personlig utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Kantineordning

Om arbeidsgiveren

WellConnection Norway er det ledende selskapet innen inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IMR) av Boreutstyr på norsk kontinentalsokkel.
Vi er i stor vekst og trenger mer personell.
Vårt hovedkontor ligger i Dusavika/Stavanger, og i tillegg til vår produksjonsavdeling på Mongstad har vi også produksjonsavdelinger i Tananger, Randaberg og Dusavika i Stavanger regionen.

Alt vårt virke og aktivitet er knyttet tett opp mot vår visjon og vårt slagord;
Doing it RIGHT – Responsible, Innovative, Growing, Healthy, Trustable

Hvordan søke

Kontaktperson: Frank Titland
Mobil: 41 10 45 15

Søk via Finn